МЕНИ
 
Насловна » Међународна сарадња и европске интеграције » Грађани, једнакост, права и вредности

Грађани, једнакост, права и вредности

ПРОГРАМ „ГРАЂАНИ, ЈЕДНАКОСТ, ПРАВА И ВРЕДНОСТИ“

Министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог Томислав Жигманов потписао је 24. новембра 2023. године у име Владе Републике Србије Споразум о учешћу Републике Србије у програму Европске уније „Грађани, једнакост, права и вредности“.

Програм „Грађани, једнакост, права и вредности“ пружа финансијску подршку за промовисање грађанског активизма, промовисање једнакости за све и промовисање права и вредности Европске уније.

Општи циљ програма је заштита и промовисање права и вредности садржаних у Уговорима, Повељи о основним правима и у међународним конвенцијама о људским правима, нарочито кроз подршку организацијама цивилног друштва и другим актерима који су активни на локалном, регионалном, националном и транснационалном нивоу, те подстицање грађанског и демократског учешћа, ради очувања и даљег развоја отворених, демократских, равноправних и укључивих друштава утемељених на правима и владавини права. Програм посебно подстиче учешће регионалних и локалних организација цивилног друштва.

Овај програм је највећи програм до сада намењен промоцији и заштити вредности Уније: демократије, владавине права, основних права, транспарентности и доброг управљања, те тако има за циљ изградњу још демократскије Европе и подизање свести грађана/ки о правима и вредностима садржанима у основним Уговорима и Повељи ЕУ о основним правима, пружајући финансијску подршку непрофитном сектору у промоцији тих права и заједничких вредности.

У финансијском раздобљу 2021-2027, предвиђени прорачун овог програма је 1.5 милијарди ЕУР и распоређује се на 4 тематске целине:

1.         Вредности Уније - унапређење основних вредности ЕУ (у овој целини учествују само чланице Европске уније, Србија и поред потписаног споразума не учесвује у овом поглављу);
2.         Једнакост, права и родна равноправност - промовисање једнакости, права и равноправности полова;
3.         Укљученост и учешће грађана - унапређење заједничке европске историје и активне грађанске партиципације - укључивање грађана у демократски и политички живот Уније:
4.         Дафне - борба против свих облика насиља.