МЕНИ
 
Насловна »Антидискриминација » Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности » Одсек за антидискриминациону политику

Одсек за антидискриминациону политику

У Одсеку за антидискриминациону политику обављају се послови који се односе на: промоцију и развој антидискриминационе политике, идентификовање, анализу и осмишљавање мера и активности у овој области; иницирање, припрему и израду нацрта закона и других прописа, предлога планских докумената у вези са унапређењем међународних стандарда заштите од дискриминације; сарадњу са другим органима поводом израде прописа везаних за спречавање дискриминације; давање мишљења на предлоге планских докумената и прописа других органа и организација; праћење спровођења препорука релевантних међународних организација у области антидискриминационе политике, а нарочито релевантних уговорних тела УН и Савета Европе; припрему извештаја о примени антидискриминационих мера, које произилазе из стратешких докумената РС као и међународних аката и обавеза које проистичу из приступања ЕУ, припрему и спровођење конкурса за програме/пројекте удружења ради у области спречавања дискриминације, као и праћење реализације одобрених пројеката као и друге послове из делокруга Одсека.