МЕНИ
 

ИПА 2014 - Техничка помоћ за унапрђење социо – економских услова живота ромске популације

Пројекат „Техничка помоћ за унапрђење социо – економских услова живота ромске популације“, вредан 2,7 мил. евра финансира Европска унија, суфинансира Република Србија, а спроводи конзорцијум који предводи КПМГ д.о.о. Београд.

Корисници програма су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Јединице локалних самоуправа.

Циљ програма је одрживо унапређење социјалне инклузије Ромкиња и Рома кроз даље улагање у одрживе облике становања, већу доступност образовног система ромској деци и јачање националних механизама инклузије Ромкиња и Рома на локалном нивоу.

https://roma-housing.euzatebe.rs/