МЕНИ
 
Насловна » Друштвени дијалог » Смернице за организовање друштвеног дијалога

Смернице за организовање друштвеног дијалога

Влада Републике Србије усвојила Смернице за организовање друштвеног дијалога

01. децембар 2023.

Влада Републике Србије на данашњој седници донела је Закључак којим се усвајају Смернице за организовање друштвеног дијалога и задужује Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог да организацију друштвених дијалога убудуће спроводи у складу са поступком предвиђеним овим документом.

 Влада Републике Србије усвојила Смернице за организовање друштвеног дијалога

Друштвени дијалог, као посао државне управе у надлежности Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, уведен је у циљу успостављања демократског процеса комуникације међу заинтересованим друштвеним субјекатима о питањима од општег или друштвеног интереса, стоји у образложењу Смерница. Тиме се стварају услови за боље разумевање потреба и начина учешћа организација цивилног друштва и других заинтересованих друштвених актера у процесима доношења одлука, уз уважавање разлике у мишљењима, политичким и другим ставовима.

Смерницама се уређује организација и ток друштвеног дијалога, постизање договора свих учесника и објављивање документа о исходу друштвеног дијалога - Сагласност о поступањима и надаље праћење тих активности, те информисање јавности о спроведеном друштвеном дијалогу, као и друга питања од значаја за реализацију циљева друштвеног дијалога у складу са законом.