МЕНИ
 
Насловна »Антидискриминација » Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности » Одсек за побољшање положаја Рома и Ромкиња

Одсек за побољшање положаја Рома и Ромкиња

У Одсеку за унапређење положаја Рома обављају се послови који се односе на: израду мера и политика везаних за укупно побољшање положаја припадника ромског становништва; праћење и анализу стања у вези усвајања афирмативних мера намењених Ромима и Ромкињама, нарочито оних, који су предвиђени планским документима Владе; спровођење активности на имплементацији Стратегије социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године и пратећег Акционог плана; израду/усаглашавање Оперативних закључака са Европском комисијом и израду периодичних извештаја о имплементацији Оперативних закључака; израду извештаја који се достављају надлежним институцијама у Републици Србији и међународним институцијама везано за положај Рома; сарадњу са другим органима и организацијама ради спречавања даље маргинализације ромског становништва иницирањем прописа и предлога планских докумената, припрему и спровођење конкурса за програме/пројекте удружења ради унапређења положаја Рома и Ромкиња, као и праћење реализације одобрених пројеката као и друге послове из делокруга Одсека.