МЕНИ
 
Насловна » Људска права » Међународни уговори » Специјалне процедуре

Специјалне процедуре

Специјалне процедуре Уједињених нација

Специјалне процедуре Уједињених нација представљају активност независних експерата за људска права, при Савету за људска права УН-а, чији је мандат да извештавају и дају савете о људским правима из перспективе одређене теме или из перспективе која је специфича  за одређену земљу. Систем рада специјалних процедура је централни елемент система Уједињених нација за људска права и покрива грађанска, политичка, економска, социјална и културна права, и у оквиру истих права одређених друштвених група.

Тренутно постоји 45 тематских специјалних процедура и 14 за стање људских права у појединачним земљама.

У оквиру свог мандата специјални известиоци непосредно посећују државе, успостављају писану комуникацију, како би стекли увид у стање људских права али и скренули пажњу на наводна кршења или злоупотребе људских права. Такође,  спроводе тематске студије и сазивају стручне консултације у циљу успостављања међународних стандарда људских права. О својим налазима и препорукама најмање једном годишње извештавају Савет за људска права УН-а као и Генералну скупштину УН-а. Често су први или чак једини механизам који упозори међународну заједницу на одређена питања из области људских права.

Република Србија, поред сарадње са уговорним телима УН-а и Саветом за људска права УН-а, активно сарађује са специјалним процедурама Уједињених нација у области људских права, којима је 2005. године упутила а 2018. обновила отворен позив за посете. Наша држава одговара редовно на упитнике специјалних известилаца и Канцеларије Високог комесара за људска права УН-а, што је чини примером добре праксе међу државама чланицама УН-а. Одговорено је на више од 400 упитника Канцеларије Високог комесара Уједињених нација за људска права и специјалних известилаца у области људских права која се достављају посредством Министарства спољних послова.

Израду ових одговора координира Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, а на основу прилога које прибавља од  релевантних државних органа и институција.

Републику Србију су посетили:

 • Специјални известилац за стање људских права у бившој Југославији (2001.г.)
 • Специјални известилац за унапређење и заштиту права на слободу мишљења и изражавања (2004.г.)
 • Специјални известилац за слободу вероисповести или уверења (2009.г.)
 • Високи комесар УН за људска права (2013г.)
 • Специјални известилац УН за људска права интерно расељених лица (2013.г. и 2016.г.)
 • Радна група УН за присилне нестанке (2014.г.)
 • Специјални известилац за право на адекватне услове становања (мај 2015.г.)
 • Специјални известилац за област културних права (2016.г.)
 • Специјални известилац за браниоце људских права (2017.г.)
 • Специјални известилац за тортуру (2017.г. и 2019.г.);
 • Специјални известилац за промоцију истине, правде, репарација и гаранција за непонављање  (2022.г.)

 

Одговори Републике Србије специјалним процедурама и Канцеларији Високог комесара за људска права, на српском и енглеском језику налазе се испод текста.

Oдговори Републике Србије на упитник Канцеларије високог комесара за људска права Уједињених нација о равноправном, приступачном, благовременом и универзалном приступу свих држава вакцинама као одговору на пандемију covid-19

Одговори Републике Србије на упитник специјалног известиоца за право на развој –политикеопоравкаод пандемије covid-19

Културна права и одрживи развој

Одговори Републике Србије на Упитник специјалног известиоца за за права свих на уживање највиших могућих стандарда физичког и менталног здравља- Расизам и право на здравље

Oдговори Републике Србије на Упитник специјалног известиоца за права особа са албинизмом- Права особа са албинизмом у кретању

Одговори Републике Србије на Упитник специјалног известиоца за адекватно становање - Право на адекватно становање и климатске промене

Oдговори Републике Србије на Упитник Специјалног известиоца УН-а за право на развој - Планови и политике опоравка од COVID-19 из перспективе права на развој

Одговори Републике Србије на Упитник Канцеларије Високог комесара за људска права УН - Агенда 2030 и људска права: најбоље праксе, изазови и научене лекције о интегрисаном приступу заштити и промоцији људских права и спровођењу Агенде 2030