МЕНИ
 
Насловна » Документа » Стратешка документа

Стратешка документа

Антидискриминација

 •        Стратегијa превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године
 •        Акциони план за период 2022–2023. године за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године
 •        Одлука о образовању Савета за праћење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године
 •        Извештај за 2022. годину о спровођењу Акционог плана за период 2022–2023. године за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године

Родна равноправност

 •        Стратегијa за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године
 •        Акциони план за 2022. и 2023. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године
 •        Извештај за 2022. годину о реализацији Акционог плана за 2022. и 2023. године за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године

Социјално укључивање Рома и Ромкиња

 •        Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2022-2030
 •        Strategy for Social Inclusion of Roma in the Republic of Serbia 2022-2030 - eng
 •        Акциони план за период 2022-2024. године за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2030. године
 •        2022-2024 Action Plan for the Implementation of the Strategy for Social Inclusion of Roma in the Republic of Serbia for the period 2022 through 2030.

Цивилно друштво

 •        Стратегија за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2030. године
 •        Strategy for Creating an Enabling Environment for the Development of Civil Society in the Republic of Serbia 2022 to 2030
 •        Акциони план за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године, за период 2022-2023. године
 •        Action Plan for the impelementation of the Strategy for Creating an Enabling Environment for Development of Civil Society for the period 2022 to 2023

Друштвени дијалог

 •        План друштвених дијалога за 2024. годину