МЕНИ
 
Насловна » Прес » Публикације

Публикације

Инструмент за примену принципа „Да нико не буде изостављен“  у законска и стратешка документа Републике Србије

22. септембар 2022.

Прихватањем Агенде 2030 за одрживи развој, Република Србија се обавезала на примену једног од њених основних принципа „Да нико не буде изостављен“ и тиме показала недвосмислену посвећеност унапређењу стања људских права, окончању дискриминације и искључености, као и смањењу неједнакости и додатне рањивости осетљивих група.

Република Србија је прва земља која је прилагодила принцип „Да нико не буде изостављен“ свом нормативном оквиру, пружајући јасне смернице доносиоцима одлука у разумевању и примени једног од основних принципа Агенде 2030 за одрживи развој у свим својим будућим законским и стратешким документима.

Иструмент је резултат заједничког рада Радне групе коју коју чине ОХЦХР у Србији, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Национални секретаријат за јавне политике, Фонд Центар за демократију, Национални конвент за ЕУ, Академска заједница, организације цивилног друштва и др.

Примена принципа „Да нико не буде изостављен“подразумева да се у планирању, изради и имплементацији закона и докумената јавне политике посебно обрати пажња управо на групе које су често невидиљиве, што је раније доводило до тога да документи нису усмерени на унапређење њиховог положаја или отклањање узрока које доводи до њихове искључености. Стога се управо његовом применом обезбеђује приоритизација оних који су највише искључени и који у великој већини случајева нису обухваћени, односно консултовани приликом израде и спровођења законских и стратешких докумената.

Инструмент је намењен различитим актерима који учествују у процесу израде, усвајања, имплементације и праћења примене законских и стратешких докумената, а нарочито доносиоцима стратешких и планских докумената на свим нивоима; као и свим осталим актерима који су на било који начин укључени у израду ових докумената: независним институцијама, цивилном сектору,експертима и академској заједници. Партиципација оних друштвених група на које се Инструмент односи је кључна и  загарантована је у свакој фази израде одређеног стратешког или законског документа, од његове припреме до усвајања.