MENI
 
Naslovna » Pres » Publikacije Ministarstva

Publikacije Ministarstva

Priručnik za primenu Međunarodnig pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

13. decembar 2022.

Priručnik za primenu Međunarodnig pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

 

Instrument za primenu principa „Da niko ne bude izostavljen“  u zakonska i strateška dokumenta Republike Srbije

22. septembar 2022.

Prihvatanjem Agende 2030 za održivi razvoj, Republika Srbija se obavezala na primenu jednog od njenih osnovnih principa „Da niko ne bude izostavljen“ i time pokazala nedvosmislenu posvećenost unapređenju stanja ljudskih prava, okončanju diskriminacije i isključenosti, kao i smanjenju nejednakosti i dodatne ranjivosti osetljivih grupa.

Republika Srbija je prva zemlja koja je prilagodila princip „Da niko ne bude izostavljen“ svom normativnom okviru, pružajući jasne smernice donosiocima odluka u razumevanju i primeni jednog od osnovnih principa Agende 2030 za održivi razvoj u svim svojim budućim zakonskim i strateškim dokumentima.

Istrument je rezultat zajedničkog rada Radne grupe koju koju čine OHCHR u Srbiji, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Nacionalni sekretarijat za javne politike, Fond Centar za demokratiju, Nacionalni konvent za EU, Akademska zajednica, organizacije civilnog društva i dr.

Primena principa „Da niko ne bude izostavljen“podrazumeva da se u planiranju, izradi i implementaciji zakona i dokumenata javne politike posebno obrati pažnja upravo na grupe koje su često nevidiljive, što je ranije dovodilo do toga da dokumenti nisu usmereni na unapređenje njihovog položaja ili otklanjanje uzroka koje dovodi do njihove isključenosti. Stoga se upravo njegovom primenom obezbeđuje prioritizacija onih koji su najviše isključeni i koji u velikoj većini slučajeva nisu obuhvaćeni, odnosno konsultovani prilikom izrade i sprovođenja zakonskih i strateških dokumenata.

Instrument je namenjen različitim akterima koji učestvuju u procesu izrade, usvajanja, implementacije i praćenja primene zakonskih i strateških dokumenata, a naročito donosiocima strateških i planskih dokumenata na svim nivoima; kao i svim ostalim akterima koji su na bilo koji način uključeni u izradu ovih dokumenata: nezavisnim institucijama, civilnom sektoru,ekspertima i akademskoj zajednici. Participacija onih društvenih grupa na koje se Instrument odnosi je ključna i  zagarantovana je u svakoj fazi izrade određenog strateškog ili zakonskog dokumenta, od njegove pripreme do usvajanja.

Instrument za uključivanje principa da niko ne bude izostavljen u zakonska i strateška dokumenta Republike Srbije

The Tool For The Introduction Of The ‘Leave No One Behind’ Principle Into Legislative And Strategic Acts Of The Republic Of SerbiaSavet za praćenje primenu preporuka UN-a za ljudska prava

Povodom obeležavanja 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava I društveni dijalog izradilo je brošuru u kojoj je predstavljen rad Saveta za praćenje primenu UN preporuka za ljudska prava. Prepoznajući potrebu i značaj preporuke Saveta UN-a za ljudska prava o uspostavljanju nacionalnog mehanizma, koji bi doprinosio unapređenju ljudskih prava, koordiniranim radom različitih društvenih aktera u pogledu praćenja preporuka ugovornih tela Ujedinjenih nacija i Univerzalnog periodičnog pregleda, Vlada Srbije je ovaj Savet formirala 19. decembra 2014. godine. Od tada njegov rad se kontinuinirano odvija i unapređuje.

Savet za praćenje primenu preporuka UN-a za ljudska pravaUloga društevnog dijaloga

Polazeći od načela poštovanja i uvažavanja drugačijeg mišljenja, u okviru Ministarstva za ljudska I manjinjska prava I društveni dijalog uveden je mehanizam društvenog dijaloga, kao alata demokratije koji omogućava da uključivanjem različitih aktera društvene zajednice zajedno sagledemo i razumemo drugačija iskustva i znanja, postavimo i predložimo, bez isključivosti, rešavanja pitanja od interesa za građane Republike Srbije. U Brošuri je predstavljena uloga društvenog dijaloga, teme koje su obuhvaćene dijalozima koji su realizovani u prethodnom peridodu, uz poruku šta nakon dijaloga.

Uloga društevnog dijaloga

 

Publikacije u oblasti rodne ravnopravnosti

30. novembar 2023. godine

Zakon o rodnoj ravnopravnosti

Pravilnik o vođenju evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

Pravilnik o izradi i sprovođenju Plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti

Smernice za primenu Zakona o rodnoj ravnopravnosti