MENI
 

Završeni projekti

PROJEKAT „DIJALOG PROMENA - PODRŠKA REFORMAMA KROZ SARADNjU ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I JAVNIH VLASTI“

Projekat „Dijalog promena - Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti“ sprovodila je Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Republičkim sekretarijatom za javne politike, Centrom za javne politike EU Univerziteta u Beogradu i Olof Palme Centrom.

Više informacija o projektu: https://dijalogpromena.bos.rs/

 

INKLUZIJA ROMA I DRUGIH MARGINALIZOVANIH GRUPA U SRBIJI“

Projekat Nemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” (InR), koji je sprovodio GIZ realizovao se u prioritetnoj oblasti 2 - demokratija, civilno društvo i javna uprava saradnje. Tu spada i poštovanje ljudskih prava. Projekat je počeo sa realizacijom u oktobru, 2018. godine, a trajao je pet (5) godina.