MENI
 
Naslovna » Civilno drustvo

Civilno društvo

Žarko Stepanović – v.d. pomoćnika ministra

Tel: +381 11 31 13 895
       +381 11 31 13 859 

e-mail adresa: sek.scd@minljmpdd.gov.rs

 

U Sektoru za saradnju sa civilnim društvom obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu propisa kojima se uređuje položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva, izuzev političkog i sindikalnog organizovanja; iniciranje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa; pripremu i sprovođenje strateških dokumenata koji se odnose na stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, s ciljem daljeg razvoja saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora; mere i aktivnosti s ciljem podizanja kapaciteta i održivosti rada i delovanja udruženja i drugih organizacija civilnog društva; prikupljanje i distribuiranje informacija od značaja za rad udruženja i drugih organizacija civilnog društva kao i druge poslove iz delokruga Sektora.