MENI
 
Naslovna » Društveni dijalog » Smernice za organizovanje društvenog dijaloga

Smernice za organizovanje društvenog dijaloga

Vlada Republike Srbije usvojila Smernice za organizovanje društvenog dijaloga

01. decembar 2023.

Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici donela je Zaključak kojim se usvajaju Smernice za organizovanje društvenog dijaloga i zadužuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da organizaciju društvenih dijaloga ubuduće sprovodi u skladu sa postupkom predviđenim ovim dokumentom.

 Vlada Republike Srbije usvojila Smernice za organizovanje društvenog dijaloga

Društveni dijalog, kao posao državne uprave u nadležnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uveden je u cilju uspostavljanja demokratskog procesa komunikacije među zainteresovanim društvenim subjekatima o pitanjima od opšteg ili društvenog interesa, stoji u obrazloženju Smernica. Time se stvaraju uslovi za bolje razumevanje potreba i načina učešća organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih društvenih aktera u procesima donošenja odluka, uz uvažavanje razlike u mišljenjima, političkim i drugim stavovima.

Smernicama se uređuje organizacija i tok društvenog dijaloga, postizanje dogovora svih učesnika i objavljivanje dokumenta o ishodu društvenog dijaloga - Saglasnost o postupanjima i nadalje praćenje tih aktivnosti, te informisanje javnosti o sprovedenom društvenom dijalogu, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju ciljeva društvenog dijaloga u skladu sa zakonom.