МЕНИ
 
Насловна »Антидискриминација » Савет за родну равноправност

Савет за родну равноправност

Влада Републике Србије је на седници одржаној 19. априла 2023. године донела Одлуку о образовању Савета за родну равноправност.

Саветом председава председница Владе Републике Србије Ана Брнабић, а чланови Савета су представници надлежних органа државне управе за спровођење Закона о родној равноправности ранга министара, као и представници 10 организација цивилног друштва, изабраних на јавном позиву за избор у чланство овог тела Владе.

Савет за родну равноправност Владе, као саветодавно тело Владе, бави се питањима родне равноправности и равноправности полова, усклађивањa политика и доприноси ефикаснијој сарадњи надлежних органа јавне власти и организација цивилног друштва усмерених ка: оснаживању родно осетљивих категорија становништва применом одговарајућих мера, затим изградњи и унапређењу капацитета институција за спровођење политике родне равноправности и подизању јавне свести о значају родне равноправности у друштву.

У наредном периоду од четири године од дана ступања на снагу Одлуке Владе, Савет треба да својим радом допринесе уградњи међународних и европских стандарда и вредности у области људских права, што ће допринети демократизацији друштва, одрживом развоју и процесу придруживања Европској унији.