МЕНИ
 
Насловна » Документа » Извештаји

Извештаји

Закључци Владе/извештаји по законима

  Равноправност полова

 •    Закључак Владе о прихватању Извештаја о стању заштите и унапређења равноправности полова у РС за 2020. год.
 •    Закључак Владе о усвајању извештаја о стању заштите и унапређења равноправности полова у РС за 2019. год

  Родна равноправност

 •    Извештај о остваривању родне равноправности у Републици Србији за 2022. год.
 •    Закључак Владе о прихватању Извештаја о остваривању родне равноправности у РС ѕа 2022. год.
 •    Закључак Владе о усвајању Извештаја о остваривању родне равноправности у РС за 2021. год.

  

Извештаји о спровођењу АП

  Антидискриминација

 •        Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана за период 2022–2023. године за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године

  Родна равноправност

 •        Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана за 2022. и 2023. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године

  Социјално укључивање Рома и Ромкиња

 •        Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана  за период 2022-2024. године за  спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња  у Републици Србији  за период 2022-2030. године

  Цивилно друштво

 •        Aкциони план за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2022-2030. године, за период 2022-2023. године

  

Извештаји по основу смерница

  Цивилно друштво

 •        Извештај о примени Смерница за укључивање ОЦД у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа за 2023. год.
 •        Извештај о примени Смерница за укључивање ОЦД у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа за 2022. год.
 •        Извештај о примени Смерница за укључивање ОЦД у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа током 2021. године
 •        Извештај о примени Смерница за укључивање ОЦД у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа током 2020. године

  

Извештаји по другом основу

 •    Извештај о управљању сукобом интереса у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог за 2023. годину
 •    Извештај о ревизији сврсисходности Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији
 •    Послеревизиони извештај по ревизији сврсисходности Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији
 •    Извештај о ревизији финансијских извештаја
 •    Послеревизиони извештај о мерама исправљања по ревизији финансијског извештаја и правилности пословања за 2021
 •        Извештај о посети НСНМ у њиховим седиштима - 2021. год.
 •        Извештај о посетама окрузима у Републици Србији - 2021. год.
 •        Извештај о испуњености циљева Декларације партнера Западног Балкана о интеграцији Рома/киња у оквиру процеса проширења Европске Уније