МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога националне стратегије превенције и заштите од дискриминације

Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога националне стратегије превенције и заштите од дискриминације

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога националне стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2021. до 2030. године са Предлогом акционог плана за спровођење Националне стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2021. до 2025. године.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од  13. маја до 27. маја 2021. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs сa нaпoмeнoм: Кандидатура за чланство у Посебној радној групи“.  

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената: