МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » Јавни позив организацијама цивилног друштва зa чланство у одбору пројекта „Јачање капацитета кривично-правног система у борби против родно заснованог насиља у ЈИЕ“

Јавни позив организацијама цивилног друштва зa чланство у одбору пројекта „Јачање капацитета кривично-правног система у борби против родно заснованог насиља у ЈИЕ“

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва зa чланство у одбору пројекта „Јачање капацитета кривично-правног система у борби против родно заснованог насиља у ЈИЕ“.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од  07. септембра  до 21. септембра 2021. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу sek.scd@minljmpdd.gov.rsсa нaпoмeнoм: “Кандидатура зa чланство у одбору пројекта „Јачање капацитета кривично-правног система у борби против родно заснованог насиља у ЈИЕ“.

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената: