МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Eвропској комисији против расизма и нетолеранције Савета Европе (ЕКРИ)

Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Eвропској комисији против расизма и нетолеранције Савета Европе (ЕКРИ)

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог упућује Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Eвропској комисији против расизма и нетолеранције Савета Европе (ЕКРИ).

Европска комисија против расизма и нетолеранције (ЕКРИ) је тело Савета Европе, чији је задатак борба против расизма, расне дискриминације, ксенофобије, антисемитизма и нетолеранције у Европи, из перспективе заштите људских права, у светлу Европске конвенције о људским правима, њених додатних протокола и судскe праксe. Статутом ЕКРИ (Резолуција Комитета министара (2002)8 од 13.6.2002. измењена и допуњена резолуцијама КМ (2013)12 и КМ (2014)2 од 9.10.2013. и 19.02.2014) и Одлуком Комитета министара од 9.10.2013, одређени су услови за (ре) именовање чланова и заменика чланова у Eвропској комисији против расизма и нетолеранције Савета Европе (ЕКРИ).

Рок за подношење пријава је до 5. априла 2022. године.

Пријаве са потребним прилозима достављати искључиво поштом на адресу:

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Булевар Михајла Пупина 2, 11 070 Нови Београд са напоменом: „Пријава за кандидатуру за чланство у Европској комисији против расизма и нетолеранције Савета Европе ( ЕКРИ) - не отварати“