МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА)

Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА)

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог започело је поступак избора кандидата за Групу експерата за сузбијање трговине људима Савета Европе (GRETA)

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог достављен је захтев Извршног секретара Групе експерата за сузбијање трговине људима Савета Европе (у даљем тексту: GRETA) упућен Републици Србији за достављање списка са именима највише три кандидата за место члана GRETA, имајући у виду да мандат седам од укупно 15 чланова ове групе истиче 31. децембра 2022. године.

Избори за чланове ове групе ће бити одржани на 31. састанку Комитета уговорница Конвенције о борби против трговине људима, који би требало да буде одржан у другој половини новембра или почетком децембра 2022. године у Стразбуру.

Конвенција о борби против трговине људима Савета Европе у свом члану 36. предвиђа да се чланови ГРЕТА бирају међу особама из редова лица високог моралног интегритета, која су позната по својој признатој стручности у области људских права, помоћи и заштити жртава и сузбијању трговине људима, која имају стручно искуство у областима обухваћеним овом конвенцијом. Они представљају сами себе и независни су и непристрасни у вршењу својих функција и треба да буду на располагању за ефикасно извршавање постављених задатака.

Комисија за избор кандидата за члана у Групи експерата за сузбијање трговине људима Савета Европе (ГРЕТА), у чијем саставу су представници Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова и Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, је у петак, 26. августа 2022. године одржала састанак на којем је сваком од кандидата који су поднели благовремене и потпуне пријаве на Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА), доделила одређени број бодова по сваком појединачном критеријуму, на основу чега је сачињена ранг листа кандидата.