Јавни позив организацијама цивилног друштва за избор организација цивилног друштва за учешће у раду Радне групе за израду Предлога стратегије социјалне заштите

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за избор организација цивилног друштва за  учешће у раду Радне групе за израду Предлога стратегије социјалне заштите.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року, доставе искључиво електронским путем на адресу: javni.poziv@minljmpdd.gov.rsсa нaпoмeнoм: “Кандидатура за учешће у раду Радне групе за израду Предлога стратегије социјалне заштите“

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 8. априла до 23. априла 2024. године

Потребни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:

 

Јавни позив

Aneks1-prijavni-formular

Анекс 2 Образац о реализованим пројектима

Анекс 3 -Образац о објављеним публикацијама

Анекс 4 Изјава о прихватању кандидатуре и одсуству сукоба интереса

Листа поднетих пријава

Листа одбачених пријава

Ранг листа

Предлог ОЦД

Препоручујемо...