Предлог акционог плана

КОНСУЛТАЦИЈЕ О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2024-2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2030. ГОДИНЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива на консултације, представнике удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, као и представнике државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представнике привредних субјеката и друге заинтересоване стране у вези са Предлогом акционог плана за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2030. године, за период 2024-2025. године.

Сугестије и коментаре релевантне за израду поменутог докумeнта, потребно је да доставите најкасније до 30. априла 2024. године на приложеном обрасцу, на мејл адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs или путем портала еКонсултације https://ekonsultacije.gov.rs/.

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ О ПОЛАЗНИМ ОСНОВAМA ЗА ИЗРАДУ ТЕКСТА ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ

 

Обавештавамо заинтересовану јавност да Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог започиње процес консултација на текст Полазних основе за израду текста Предлога акционог плана за 2024. и 2025. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године. Своје коментаре, сугестије и примедбе на текст документа можете, путем попуњавања обрасца у прилогу, можете доставити у оквиру портала еKонсултације, или на адресу електронске поште: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs, од петка, 15. децембра 2023. године, до понедељка, 25. децембра 2023. године, до 24:00 часа.

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2024-2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2030. ГОДИНЕ

Обавештавамо заинтересовану јавност да Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог започиње процес консултација о Предлогу акционог плана за период 2024-2025. године за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године. Своје коментаре, сугестије и примедбе на текст документа можете, путем попуњавања обрасца у прилогу, доставити у оквиру портала е-Kонсултације, или на адресу електорнске поште: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs, до недеље, 26. новембра 2023. године, до краја дана.

 

КОНСУЛТАЦИJЕ О РАДНОЈ ВЕРЗИЈИ ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022-2024. ГОДИНЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива на онлајн консултације представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у вези са радном верзијом Предлога акционог плана за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2024. године. Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутог предлога, достављају се искључиво на приложеном обрасцу, најкасније до 09. маја 2022. године, на електронску адресу: odsek.romi@minljmpdd.gov.rs и путем портала е-Консултације https://ekonsultacije.gov.rs/

 

На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује

КОНСУЛТАЦИJЕ О РАДНОЈ ВЕРЗИЈИ ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива на онлајн консултације представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у вези са радном верзијом Предлога акционог плана за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације, која се налази приложена на крају ове поруке. Сугестије и коментари, релевантни за израду поменутог предлога, достављају се искључиво на приложеном обрасцу, најкасније до 21. априла 2022. године, на електронску адресу: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs.

  

На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог објављује

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О ПРЕДНАЦРТУ ТЕКСТА ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД (2021-2023) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позива представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте на учешће у јавним онлајн консултацијама у вези са преднацртом текста Предлога акционог плана за период (2021-2023) за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године који се налази приложен на крају ове поруке. Сугестије и коментари, релевантни за израду предметног документа, достављају се искључиво на приложеном обрасцу, најкасније до 31. децембра 2021. године, на електронску адресу: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs.