Кaлeндaр кoнкурсa

У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог надлежно је за прикупљање и објављивање података о планираним јавним конкурсима намењеним финансијској подршци пројектима и програмима организација цивилног друштва током једне календарске године.

Доношењем Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 2018. године, уведена је обавеза надлежних органа да најкасније до 31. јануара сваке године на својој интернет страници објаве и доставе Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог Годишњи план расписивања јавних конкурса, те да Министарство израђује и на својој интернет страници објављује Календар јавних конкурса свих надлежних органа.

Сврха израде Календара јавних конкурса јесте унапређење транспарентности органа јавне управе у области финансирања организација цивилног друштва. Објављивањем података о планираним конкурсима на почетку сваке календарске године настоји се обезбедити благовремено информисање удружења и других организација цивилног друштва о планираним јавним конкурсима ради благовремене припреме предлога пројеката и програма, повећање видљивости јавних конкурса за финансирање пројеката и програма организација цивилног друштва од стране органа јавне управе свих нивоа власти, као и повећање броја потенцијалних корисника финансијских средстава из буџета Републике Србије.

Како би се унапредио процес прикупљања и презентације података и олакшало претраживање по категоријама, од 2019. године Календар јавних конкурса израђен је у виду претраживе електронске апликације. Ради лакшег прикупљања података од органа јавне управе Републике Србије у 2021. години израђена је нова електронска апликација. Нова апликација креирана је на начин да обједини податке о плановима расписивања јавних конскурса – Календар јавних конкурса и Упитника о утрошку средстава која су обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије којим се прикупљају подаци о оствареној подршци и тиме омогући јединствено праћење плана и реализације јавних конкурса намењених подршци организацијама цивилног друштва.

План Јавних конкурса за 2023 измена

План Јавних конкурса за 2023

План Јавних конкурса за 2024