Координационо тело

Координационо тело за унапређење положаја Рома и Ромкиња

Координационо тело на националном нивоу прати све процесе у вези са социјалним укључивањем Рома и Ромкиња, ради координације рада органа државне управе, јединица локалне самоуправе, јавних предузећа и других учесника у овој области. Поред тога, у делокругу рада Координационог тела су и унапређење међуресорне сарадње, давање препорука за реаговање у ургентним ситуацијама чија последица може бити додатна рањивост Рома и Ромкиња и предлагање начина за остваривање прописаних и додатних мера које доприносе социјалном укључивању Рома и Ромкиња.

 

Одлука о образовању Координационог тела за унапређење положаја за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2021. године

Одлука о оснивању Координационог тела за унапређење положаја Рома и Ромкиња

Одлука о измени одлуке о оснивању КТ

Одлука о измени одлуке – 20102023