Савет за родну равноправност

Влада Републике Србије је на седници одржаној 19. априла 2023. године донела Одлуку о образовању Савета за родну равноправност.

 

Саветом је председавала председница Владе Републике Србије Ана Брнабић, а чланови Савета су били представници надлежних органа државне управе за спровођење Закона о родној равноправности ранга министара, као и представници 10 организација цивилног друштва, изабраних на јавном позиву за избор у чланство овог тела Владе.

 

Одлуком Владе је било предвиђено да се Савет за родну равноправност Владе, као саветодавно тело Владе, бави питањима родне равноправности и равноправности полова, усклађивањa политика и да доприноси ефикаснијој сарадњи надлежних органа јавне власти и организација цивилног друштва усмерених ка: оснаживању родно осетљивих категорија становништва применом одговарајућих мера, затим изградњи и унапређењу капацитета институција за спровођење политике родне равноправности и подизању јавне свести о значају родне равноправности у друштву.

 

Одлуком Владе такође је било предвиђено да Савет у наредном периоду од четири године од дана ступања на снагу Одлуке треба својим радом да допринесе уградњи међународних и европских стандарда и вредности у области људских права, што је требало да допринесе демократизацији друштва, одрживом развоју и процесу придруживања Европској унији.

 

Одлука о образовању Савета за РР