Чланови Савета

На предлог Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог Влада Републике Србије  је на седници одржаној 28. септембра 2023. године Одлуком број: 02-8792/2023 образовала Савет за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва као повремено радно тело Владе.

У Савет за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва именовани су:

 • за председника Савета:

– Александар Прица,  Асоцијација ДУГА;

 • за заменика председника Савета:

– Томислав Жигманов, министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог;

       за чланове:

 • Чедомир Ракић, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе;
 • Јожеф Керекеш, државни секретар у Министарству финансија;
 • Дејан Парчетић,  државни секретар у Министарству информисања и телекомуникација;
 • Бориша Рољић,  в.д. помоћника министра унутрашњих послова;
 • Биљана Барошевић, по.моћник министра за рад. запошљавање. борачка и социјална питања;
 • Гордана Предић, посебан саветник у Министарству културе;
 • Бојана Тошић, директор Републичког секретаријата за јавне политике;
 • Дарко М. Радојичић, помоћник директора Републичког секретаријата за законодавство;
 • Владимир М. Павловић,  Београдска озворена школа;
 • Мирољуб Николић, Caritas Шабац;
 • Гордана Адамов,  Кровна организација младих Србијс (KOMC);
 • Наташа Вучковић,  Фондација Центар за демократију;
 • Марија Митровић,  Траг фондација;
 • Саша Стефановић, Мрежа организација за децу Србије МОДС;
 • Милан Криловић,  Европски омладински центар Војводине;
 • Драгослава Барзут, Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе;
 • Драган Ћорђевић,  Одбор за људска права Ниш;
 • Ранка Миљеновић,  Центар за европске политике; 

        за заменике чланова:

 • др Иван Бошњак, државни секретар у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог;
 • Радослав Вујовић, в.д. помоћника министра државне управе и локалне самоуправе;
 • Катарина Томашевић, в.д. помоћника министра информисања и телекомуникација;
 • Дејан Шијак, в.д. помоћника министра за рад. залошљавање, борачка и социјална питања;
 • Нинослав Кекић, помоћник директора Републичког секретаријата зајавне политике;
 • Весна Миздрак, помоћник директора Републичког секретаријата за законодавство;
 • Драгана Трајковић, заменик начелника у Министарству унутрашњих послова;
 • Александра Ћорђевић, саветник у Министарству културе;
 • Бојана Џуловић, Београдска отворена школа;
 • Андријана Николић, Caritas Шабац;
 • Милица Борјанић, Кровна организација младих Србијс (КОМС);
 • Милош Ћајић, Центар модерних вештина;
 • Жељко Митковски, Фондација Ана и Владе Дивац;
 • Ива Ераковић, Пријатељи деце Србија;
 • Едит Вереш, Савез удружења „Новосадски омладински форум”;
 • Славиша Ковач,  Асоцијација ДУГА;
 • Ивана Теофиловић,  Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе”;
 • Маја Каменов, Одбор за људска права Ниш;
 • Милена Михајловић,  Центар за европске политике

      за секретара Савета:

– Жарко Степановић, в.д. помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

     за заменика секретара Савета:

– Милена Недељков,  виши саветник у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог.