Сектори

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ МИНИСТАРСТВА

 За обављање послова из делокруга Министарства образоване су основне унутрашње јединице:   

  1. Сектор за људска права
  2. Сектор за националне мањине
  3. Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности
  4. Сектор за сарадњу са цивилним друштвом
  5. Сектор за друштвени дијалог
  6. Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

У Министарству су, као посебне унутрашње јединице, образовани Секретаријат Министарства и Кабинет министра.