Предлог акционог плана

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2024. и 2026. ГОДИНУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2030. ГОДИНЕ

 

У складу са Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије  Број: 021-5437/2024-2 од 19. јуна 2024. године, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог спроводи јавну расправу о Предлогу акционог плана за 2024 и 2026. годину за спровођење Стратегије за стварање подстицјаног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022- 2030. године.

Јавна расправа о Предлогу акционог плана спроводи се у периоду од 21. Јуна до 11. јула 2024. године.

Министарство позива представнике државних органа, јавних служби, привредних субјеката, синдиката, удружења послодаваца, организација цивилног друштва, академске заједнице, медија и друге заинтересоване учеснике да доставе сугестије, предлоге и коментаре на текст Предлога акционог плана путем портала е-Консултације (https://ekonsultacije.gov.rs/) или на предвиђенoм обрасцу који je јавно доступaн уз Предлог акционог плана на следећу електронску адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs односно, писаним путем, на адресу Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд,  најкасније до 11. јула 2024. године.

Поред тога, Министарство позива заинтересоване учеснике у Јавној расправи да своје сугестије, предлоге и коментаре изнесу непосредно, путем дискусије приликом одржавања јавног слушања о Предлогу акционог плана, које ће се одржати 27. јуна 2024. године у Палати Србија, свечани улаз, сала „Београд“, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд, с почетком у 12:00 часова.

 

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2024. и 2025. ГОДИНУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ

У складу са Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе 05 Број: 56-1446/2024 од 28. фебруара 2024. године, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог спроводи јавну расправу о Предлогу акционог плана за 2024 и 2025. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године.

Јавна расправа о Предлогу акционог плана спроводи се у периоду од 1. до 22. марта 2024. године.

Министарство позива представнике државних органа, јавних служби, привредних субјеката, синдиката, удружења послодаваца, организација цивилног друштва, академске заједнице, медија и друге заинтересоване учеснике да доставе сугестије, предлоге и коментаре на текст Предлога акционог плана путем портала е-Консултације (https://ekonsultacije.gov.rs/) или на предвиђенoм обрасцу који je јавно доступaн уз Предлог акционог плана на следећу електронску адресу: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs , односно, писаним путем, на адресу Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд, најкасније до 22. марта 2024. године.

 

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2024-2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2030. ГОДИНЕ

У складу са Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе 05 Број: 90-1450/2024 од 28. фебруара 2024. године, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог спроводи јавну расправу о Предлогу акционог плана за период 2024-2025. године за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године ( у даљем тексту: Предлог акционог плана).

Јавна расправа о Предлогу акционог плана спроводи се у периоду од 1. до 22. марта 2024. године.

Министарство позива представнике државних органа, јавних служби, привредних субјеката, синдиката, удружења послодаваца, организација цивилног друштва, академске заједнице, медија, и друге заинтересоване учеснике да доставе сугестије, предлоге, иницијативе и коментаре на текст Предлога акционог плана путем портала е-Консултације (https://ekonsultacije.gov.rs/) или на предвиђенoм обрасцу који je јавно доступaн уз Предлог акционог плана на следећу електронску адресу: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs, односно, писаним путем, на адресу Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд, најкасније до 22. марта 2024. године.

 

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2022-2023. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2030. ГОДИНЕ

У складу са Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе 05 Број: 90-4431/2022 од 8. јуна 2022. године, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог спроводи јавну расправу о Предлогу акционог плана за период 2022-2023. године за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године ( у даљем тексту: Предлог акционог плана).

Јавна расправа о Предлогу акционог плана спроводи се у периоду од 10. до 29. јуна 2022. године.

Министарство позива представнике државних органа, јавних служби, привредних субјеката, синдиката, удружења послодаваца, организација цивилног друштва, академске заједнице, медија, и друге заинтересоване учеснике да доставе сугестије, предлоге, иницијативе и коментаре на текст Предлога акционог плана путем портала е-Консултације (https://ekonsultacije.gov.rs/) или на предвиђенoм обрасцу који je јавно доступaн уз Предлог акционог плана на следећу електронску адресу: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs, односно, писаним путем, на адресу Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд, најкасније до 29. јуна 2022. године.

 

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022-2024. ГОДИНЕ

У складу са Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе 05 Број: 90-4109/2022 од 25. маја 2022. године, а на основу члана 36. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог спроводи јавну расправу о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2024. године ( у даљем тексту: Акциони план).

Јавна расправа о Предлогу акционог плана спроводи се у периоду од 26. маја до 15. јуна 2022. године.

Министарство позива представнике надлежних државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе, организација цивилног друштва, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране да доставе своје сугестије, предлоге, иницијативе и коментаре на текст Предлога Акционог плана првенствено путем портала еКонсултације или на предвиђеном обрасцу на следећу електронску адресу: odsek.romi@minljmpdd.gov.rs или их упуте поштом на адресу: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана и у року од 15 дана од завршетка јавне расправе исти објавити на интернет страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и на Порталу „eКонсултације”.

 

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2022-2023 ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ

У складу са Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе 05 Број: 021-12649/2021-2 од 17. јануара 2022. године, а на основу члана 36. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, 30/18), Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог спроводи јавну расправу о Предлогу акционог плана за период 2022-2023 за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године, који се налази приложен на крају овог текста.

Јавна расправа о Предлогу акционог плана спроводи се у периоду од 20. јануара до 8. фебруара 2022. године.

Министарство позива представнике државних органа, јавних служби, привредних субјеката, синдиката, удружења послодаваца, организација цивилног друштва, академске заједнице, медије, као и друге заинтересоване учеснике да доставе своје сугестије, предлоге, иницијативе и коментаре на текст Предлога акционог плана на обрасцу, приложеном на крају овог текста, на следећу електронску адресу: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs или писаним путем, односно поштом на адресу: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство ће у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе објавити извештај на својој Интернет презентацији и на Порталу „еКонсултације“.