Публикације

Публикације у области родне равноправности

30. новембар 2023. године

Закон о родној равноправности Правилник о вођењу евиденције и извештавању о остваривању родне равноправности Правилник о изради и спровођењу Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности Смернице за примену Закона о родној равноправности

 

 

Публикације организација цивилног друштва

ЉУДСКА ПРАВА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

ПИН, Ментално здравље у Србији: Процена потреба, фактора ризика и баријера у добијању стручне подршке

 

ПИН, Резултати истраживања о искуствима корисника психијатријских услуга

 

 

ПИН, Ментално здравље особа у ситуацији бескућништваhttps://psychosocialinnovation.net/wp-content/uploads/2022/10/PIN_2022_Mentalno-zdravlje-i-dobrobit-izbeglica-i-trazilaca-azila-u-Srbiji.pdf

ПИН, Ментално здравље и добробит избеглица и тразилаца азила у Србији

 

ПИН, Значење улога и извори наде код деце и младих из избегличке популације

         

                    

ЦПД, Истраживање “ЈА У ПАНДЕМИЈИ” – проблеми менталног здравља из угла детета

 

 

ПРАВА ДЕЦЕ