Комуникациона правила/правила друштвеног дијалога

Друштвени дијалог се води равноправно између свих присутних учесника и у складу са редоследом пријављених излагача и одговарајућом сатницом излагања. Редослед излагања учесника претходно је одређен на начин који омогућава пуну динамику дијалога и конструктивну размену мишљења. Ток трајања дијалога и редослед излагања свих других пријављених учесника утврђује модератор друштвеног дијалога према редоследу пријављивања.

Kомуникациона правила представљају упутство за вођење друштвеног дијалога, редослед излагања учесника, временски оквир и дужину трајања излагања.  На почетку сваког дијалога модератор упознаје учеснике са следећим правилима:  

ИЗЛАГАЊЕ УЧЕСНИКА УВОДНОГ ДЕЛА  ДРУШТВЕНОГ ДИЈАЛОГА

Време излагања уводничара у друштвеном дијалогу износи 5 (пет) минута.

Након завршетка излагања сваког од уводничара, сви учесници у друштвеном дијалогу могу да поставе питање или да дају коментар у трајању до 2 (два) минута.

Редослед учесника за постављање питање или коментар, утврђује модератор друштвеног дијалога према редоследу пријављивања.

Одговор уводничара на постављено питање или коментар, траје 2 (два) минута.

Уколико је више од 3 (три) пријављена учесника за постављање питања или коментар, време за постављање питања или коментар се ограничава на 1 минут.

ИЗЛАГАЊЕ УЧЕСНИКА У ДРУГОМ ДЕЛУ ДРУШТВЕНОГ ДИЈАЛОГА

Време излагања учесника другог дела дијалога износи 10 минута.

Након завршета излагања сваког од учесника другог дела друштвеног дијалога није предвиђена могућност постављања питања и давања коментара на претходна излагања.

ИЗЛАГАЊЕ УЧЕСНИКА У ТРЕЋЕМ ДЕЛУ  ДРУШТВЕНОГ ДИЈАЛОГА

Време излагања учесника у друштвеном дијалогу износи  3 (три) минута.

Након завршетка излагања сваког од учесника у друштвеном дијалогу, уводничари и остали учесници у друштвеном дијалогу могу да поставе питања или да дају коментар у трајању до 2 (два) минута.

Редослед учесника за постављање питање или коментар, утврђује модератор друштвеног дијалога према редоследу пријављивања.

Одговор учесника у друштвеном дијалогу на постаљено питање или коментар, траје 2 (два) минута.

Уколико је више од 3 (три) пријављена учесника за постављање питања или коментар, време за постављање питања или коментар се ограничава на 1 минут.