Извештаји

Закључци Владе/извештаји по законима

Равноправност полова

Закључак Владе о прихватању Извештаја о стању заштите и унапређења равноправности полова у РС за 2020. годину

Извештај о стању заштите и унапређења равноправности полова у РС за 2020. годину

Закључак Владе о усвајању Извештаја о стању заштите и унапређења равноправности полова у РС за 2019. годину, са Извештајем

Родна равноправност

Закључак Владе о прихватању Извештаја о остваривању родне равноправности у РС за 2022. годину

Извештај о остваривању родне равноправности у Републици Србији за 2022. годину

Закључак Владе о усвајању Извештаја о остваривању родне равноправности у РС за 2021. годину, са Извештајем

Извештаји о спровођењу АП

Антидискриминација

Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана за период 2022–2023. године за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године

Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана за период 2022–2023. године за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године (xlsx)

Родна равноправност

Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана за 2022. и 2023. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године

Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана за 2022. и 2023. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године (xlsx)

Извештај за 2023. годину о реализацији активности из Акционог плана за 2022. и 2023. годину за спровођење Стратегије РР

Прилог 1 – Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана РР 2023

Социјално укључивање Рома и Ромкиња

Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана за период 2022-2024. године за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2030. године

Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана за период 2022-2024. године за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2030. године (xlsx)

Цивилно друштво

Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2022-2030. године, за период 2022-2023. године

  Извештаји по основу смерница

Цивилно друштво

 Извештај о примени Смерница за укључивање ОЦД у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа за 2023. год.

Извештај о примени Смерница за укључивање ОЦД у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа за 2022. год.

Извештај о примени Смерница за укључивање ОЦД у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа током 2021. године

Извештај о примени Смерница за укључивање ОЦД у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа током 2020. године

  Извештаји по основу смерница

Друштвени дијалог 

Годишњи извештај о реализованим друштвеним дијалозима у 2023. години 

  Извештаји по другом основу

Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији

Послеревизорни извештај о мерама исправљања по ревизији сврсиходности

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Министарства за 2021. годину

Послеревизиони извештај о мерама исправљања по ревизији финансијског извештаја и правилности пословања Министарства за 2021. годину

 

Извештај о посети НСНМ у њиховим седиштима – 2021. год.

Извештај о посетама окрузима у Републици Србији – 2021. год.

Извештај о испуњености циљева Декларације партнера Западног Балкана о интеграцији Ромакиња у оквиру процеса проширења Европске Уније