Цивилно друштво

Жарко Степановић – в.д. помоћника министра

Тел: +381 11 31 13 895
        +381 11 31 13 859 

e-mail адреса: sek.scd@minljmpdd.gov.rs

 

У Сектору за сарадњу са цивилним друштвом обављају се послови који се односе на: припрему прописа којима се уређује положај удружења и других организација цивилног друштва, изузев политичког и синдикалног организовања; иницирање дијалога са цивилним друштвом о питањима од заједничког интереса; припрему и спровођење стратешких докумената који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, с циљем даљег развоја сарадње јавног, приватног и цивилног сектора; мере и активности с циљем подизања капацитета и одрживости рада и деловања удружења и других организација цивилног друштва; прикупљање и дистрибуирање информација од значаја за рад удружења и других организација цивилног друштва као и друге послове из делокруга Сектора.