Међународни дан борбе против дечјег рада, 12. јун

На Међународни дан борбе против дечјег рада, 12. јуна, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог указује на нужност да деца, као најосетљивија друштвена група, буду заштићени од сваке врсте експлоатације, па тако и радне, те да целокупна друштвена заједница мора бити сензибилисана, а овлашћени актери обучени, ради успешне идентификације и рехабилитације детета жртве.

Положај деце у друштву мора бити неприкосновен у погледу поштовања и заштите њихових права и њихове безбедности у сваком смислу. Нажалост, деца која живе и одрастају у тешким материјалним и социјалним условима, лако постају жртве недозвољеног радног ангажовања. Могућности за тако нешто се увећавају уколико се сиромаштво и социјална искљученост деце и родитеља поклапају са припадношћу некој од друштвено осетљивих подгрупа.

Најугроженије су девојчице из најсиромашнијих породица, деца ромске националности (укључујући децу из подстандардних насеља), деца у уличној ситуацији, деца са тешкоћама у развоју, деца у сукобу са законом и деца у руралним подручјима укључена у рад у пољопривреди.

Према објављеним подацима, у свету више од 160 милиона деце узраста млађег од 17 година изложена је радној експлоатацији, односно радила су у ситуацији која за њих није добра по питању физичког и менталног здравља.

Као и све друге појаве које угрожавају уживање људских права, и злоупотреба дечијег рада је сложена и вишеслојна, како у погледу актера, тако и у погледу облика. Зато је неопходно посвећено, континуирано и синхронизовано деловање свих релевантних сегмената државног и цивилног сектора.

Превенција подразумева смањење сиромаштва и социјалне искључености деце из најосетљивијих група, оснаживање породице кроз универзални приступ социјалној заштити и подизање свести о значају образовања као и успостављање институционалних механизама заштите.

Међународни дан борбе против дечјег рада обележен је први пут 12. јуна 2002. године, у организацији Међународне организације рада, с циљем подизања свести и покретања акција у свету против дечјег рада и запошљавања деце, тражећи подршку појединих влада, цивилног друштва, као и медија у кампањи против сваког облика израбљивања деце.

Препоручујемо...