Министарство званично именовано за националну контакт тачку за ЦЕРВ

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог званично је именовано за Националну контакт тачку за ЕУ програм „Грађани, једнакост, права и вредности“ (Citizens, Equality, Rights and Values Programme – CERV) у Републици Србији.

Република Србија учествује у овом Програму од 2023. године, а општи циљ Програма је заштита и промовисање права и вредности садржаних у оснивачким уговорима ЕУ, Повељи о основним правима и у међународним конвенцијама о људским правима, нарочито кроз подршку организацијама цивилног друштва и другим актерима који су активни на локалном, регионалном, националном и транснационалном нивоу, те подстицање грађанског и демократског учешћа, ради очувања и даљег развоја отворених, демократских, равноправних и укључивих друштава утемељених на правима и владавини права.

Деломично управљање Програмом додељено је Извршној агенцији за образовање и културу (EACEA) која је заједно сa Директоратом за правду и потрошаче (DG JUST) одговорна за управљање целокупним циклусом пројеката, укључујући расписивање конкурса, одабир пројеката, потписивање уговора, доделу финансијских средстава, праћење пројеката и провере на лицу места.

Како би се важне информације о Програму што брже шириле ка потенцијалним корисницима и осталим учесницима, Европска комисија у посебној процедури бира националне контакт тачке (National contact points – NCP), а које претходно номинује држава учесница Програма на националном нивоу.

Контакт тачке су пре свега задужене да на националном нивоу шире практичне информације о Програму. Основни задатак контакт тачки је да информишу заинтересоване потенцијалне кориснике и ширу јавност о самом Програму и да подижу капацитете потенцијалних корисника у вези са процесом аплицирања.

Потенцијални корисници могу се обратити Националној контакт тачки у својој земљи за одржавање консултација, упознавање са расписаним конкурсима, тумачењем неких правила конкурса или за проналажење партнерских организација из иностранства са којима желе да сарађују.

Контакт подаци свих именованих контакт тачки налазе се на следећем линку: https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme/cerv-national-contact-points_en

ЦЕРВ тим који је успостављен у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције биће задужен за редовно одржавање информативних догађаја, као што су инфо сесије, радионице, конференције, за индивидуалне састанке са потенцијалним корисницима, ширење информација о Програму и промовисање основних вредности Програма, као и за редовну комуникацију са Европском комисијом, Извршном агенцијом и другим националним контакт тачкама.

За сва питања везано за Програм могуће је потражити одговоре на cerv@minljmpdd.gov.rs или на број телефона +381 11 2250 624.

Препоручујемо...