Европска комисија против расизма и нетолеранције објавила Извештај о Србији

 

Европска комисија против расизма и нетолеранције (ЕКРИ) усвојила је Извештај о Србији у оквиру шестог циклуса мониторинга и 27. јуна 2024. га учинила доступним јавности.

Саставни део Извештаја су и коментари државе на њега, који су достављени ЕКРИ-ју током консултативног процеса. Надлежни државни органи су, у коментарима током процеса поверљивог дијалога, изнели мишљење да Извештај у целости треба да одражава ставове свих релевантних актера који су били укључени у процес мониторинга, у циљу постизања објективности закључака.

У коментарима државе је, између осталог, наглашено да је у Извештају изостављен најистакнутији и дуготрајнији проблем из домена људских права заштићених међународним и регионалним уговорима о људским правима, а то је интерно расељено становништво чији повратак на АП Косово и Метохија онемогућава управо крајња нетолеранција.

Европска комисија против расизма и нетолеранције Савета Европе, у оквиру шестог циклуса мониторинга, посетила је Републику Србију у периоду од 3. до 7. априла 2023. године, фокусирајући се на три теме: ефективна једнакост и приступ правима; говор мржње и насиље мотивисано мржњом, интеграција и инклузија, као и једну специфичну тему за државу у којој се врши мониторинг.

У оквиру посете, делегација ЕКРИ обавила је дијалоге са представницима Народне скупштине Републике Србије, ресорних министарстава, Националном службом за запошљавање, Заводом за унапређење васпитања и образовања, Регулаторним телом за електронске медије, Заштитником грађана, Повереником за заштиту равноправности, Повереником за информације од јавног значаја и организацијама цивилног друштва. ЕКРИ је посетио и АП Војводина, где су разговарали са представницима градске власти у Новом Саду, покрајинским секретаријатима, покрајинским заштитником грађана и представницима Техничке школе у Бечеју. Консултативни процес дијалога координирало је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

У односу на своје ставове, ЕКРИ је нашој држави упутила 15 препорука, од којих се за две препоруке захтева приоритетно спровођење, над чијом ће применом ЕКРИ извршити надзор у року од две године. Једна препорука је усмерена на, како се наводи,  „надоградњу напретка постигнутог у изради Нацрта закона о истополним заједницама у последњих неколико година и подношења Нацрта закона Народној скупштини без непотребног одлагања, након смислене консултације са релевантним актерима цивилног друштва“. Друга препорука је „да надлежни наруче свеобухватну студију о различитим облицима говора мржње у Србији, његових извора и утицаја на циљне групе у циљу развоја и спровођења мера за спречавање и отклањање тих појава“.

Извештај ЕКРИ доступан је и на линку:

https://rm.coe.int/fourth-ecri-report-on-serbia-translation-in-serbian-/1680b06415

 

 

 

Препоручујемо...