Јавни позив за подношење предлога пројеката у области социјалне заштите и инклузије Рома (Референца: 17/1)

НАПОМЕНА: Овај текст је само информативног карактера. Процедуре и услови пријављивања у оквиру овог Позива за подношење предлога пројеката наведених су у званичним документима Позива, на енглеском језику који је званични језик Позива.

Стална конференција градова и општина расписисала је Јавни позив за подношење предлога пројеката – грант шема у оквиру пројекта „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу”, који финансира Европска унија. Тело за уговарање је Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, надлежно министарство за реализацију пројекта је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, док је Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије задужена за његову имплементацију.

Укупан износ средстава на располагању за овај Позив је 2.365.750,00 евра која ће бити распоређена кроз две партије (лота).

За Партију 1 – Социјална заштита је опредељено 1.800.000,00 евра, док је за Партију 2 – Инклузија Рома расположиво 565.750,00 евра.

Износ појединачног гранта (донације):

За Партију 1 – Социјална заштита: За Партију 2 – Инклузија Рома:
Минимално: 40.000 евра Минимално: 40.000 евра
Максимално: 60.000 евра Максимално: 60.000 евра

Рок за подношење Концепта предлога пројеката је 04. марта 2024. године.

Текст јавног позива и смернице за пријаву са свим неопходним детаљима и документима у вези са овим конкурсом доступни су за преузимање на страници http://www.skgo.org/konkursi.

Препоручујемо...