Посета делегације Саветодавног комитета Оквирне конвенције за заштиту националних мањина

У склопу мониторинга над спровођењем Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савета Европе, делегација Саветодавног комитета посетила је Републику Србију у периоду од 24. до 28. јуна 2024. године. Циљ посете Саветодавног комитета је да у директном контакту са релевантним саговорницима стекне што потпунију и објективнију слику о остваривању обавеза проистеклих из Оквирне конвенције.

У току посете, делегација је обишла више градова и општина и разговарала са представницима локалних органа, као и представницима националних савета националних мањина, невладиног сектора и међународних организација. Последњег дана боравка делегације у Републици Србији, 28. јуна 2024. године, организован је састанак са представницима око 30 надлежних државних и покрајинских органа и тела. Испред Владе Републике Србије делегацију је поздравио проф. др Рејхан Кутровић, државни секретар у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Др Куртовић је у уводном делу састанка изјавио да је Република Србија мултинационална и мултиконфесионална држава у којој, поред већинског српског народа, живе и припадници 24 национале мањине које имају значајан удео у укупном броју становника. Поносимо се суживотом и добрим међунационалим односима у нашој држави, као и свим добрим примерима интеграције националних мањина, рекао је Куртовић.

Државни секретар је нагласио да од момента усвајања Оквирне конвенције за заштиту националних мањинa, Република Србија бележи сталне напретке на пољу заштите националних мањина што се јасно може видети из различитих извештаја и сталног мониторинга у примени исте. Србија је једна од ретких држава која има и посебан закон о националним саветима националних мањина, који представља полазну базу за функционисање 24 национална савета националних мањина, као самоуправних тела националних мањина у областима службене употребе језика и писма, информисања, културе и образовања на језицима националних мањина.

Када узмемо у обзир бројност националних мањина, законодавни и институционални оквир заштите националних мањина, као и различите примере интеграције националних мањина, са сигурношћу можемо рећи да је Република Србија лидер у заштити националних мањина у региону, подвукао је Куртовић.

Државни секретар је нагласио да о искреном опредељењу Републике Србије на пољу заштите националних мањина говори и чињеница да се на челу Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог налази министар из редова националних мањина, као и државни секретар у чијем делокругу секторских надлежности се директно налазе мањинска права. Посебно је истакао и значај мањински инклузивне владе, која у овом сазиву има више министара и других чланова владе из редова припадника националних мањина.

Србија је у претходном периоду учинила велики напредак у стварању законодавног и институционалног оквира за заштиту права националних мањина, рекао је, такође, државни секретар Куртовић. Закони који су у овој области усвојени, припремани су у сарадњи са националним мањинама и релевантним међународним телима и организацијама, попут Савета Европе и ОЕБС-а, и у складу су са највишим међународним, посебно европским, стандардима и нормама, те су, управо из тог разлога, веома позитивно оцењивани, додао је он.

Полазећи од опредељења да је испуњење обавеза преузетих приступањем Оквирној конвенцији за заштиту националних мањина, приоритет у мањинској политици власти Републике Србије налазе Саветодавног комитета сматрају темељем за предузимање даљих мера и активности. Стога ће и нови акциони план за остваривање права националних мањина, као и онај претходни, бити заснован на налазима и препорукама из мишљења Саветодавног комитета о примени Оквирне конвенције у Србији.

У процесу израде овог документа, као и приликом израде претходног, партнери државе ће бити и представници националних мањина, као што су већ сада партнери у бројним активностима које спроводе државни органи у циљу даљег унапређења њиховог положаја, рекао је Куртовић.

Државни секретар је нагласио да смо одлучни да у периоду који је пред нама додатно унапређујемо положај националних мањина, пре свега кроз пуну имплементацију законодавног и стратешког оквира мањинских права, као и финансирање активности и пројеката од значаја за националне мањине.

Са своје стране, представници Саветодавног комитета посебно су се позитивно изјаснили о начину на који је спроведен попис становништва 2022. године и указали да током посете и разговора са припадницима националних мањина није било примедби у вези са овим питањем. На састанку су представници Саветодавног комитета поставили велики број питања у вези са информацијама које су добили на терену, на која су им представници државних органа дали додатна појашњења, као и конкретне податке у вези са остваривањем права припадника националних мањина у одређеним областима друштвеног живота.

Делегација Саветодавног комитета је изразила захвалност свим државним органима чији су представници учествовали на састанку, а посебно Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог на свеобухватно припремљеном државном извештају о спровођењу Оквирне конвенције, као и на сарадњи у организацији ове посете. Обострано је истакнута неопходност даљег наставка дијалога државних органа и Саветодавног комитета.

Након ове посете, Саветодавни комитет ће израдити Пето мишљење о спровођењу Оквирне конвенције у Србији, на које ће држава имати могућност да да своје коментаре. Делегацију Саветодавног комитета која је посетила Србију чинили су Томаш Хрустич из Републике Словачке, Шарунас Лиекис из Литваније и Бесарион Бокхашвили из Грузије.

Препоручујемо...