Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА)

Конвенција Савета Европе о борби против трговине људима је међународни инструмент о људским правима легислативног карактера. Одредбама те конвенције утврђена су индивидуална и колективна  права,  одређене  мере  за надзор над њиховим поштовањем и основана је Група експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА). Влада наше земље је позвана да достави Генералном секретару Савета Европе имена и радне биографије не више од три кандидата који поседују потребне квалификације и способност да врше дужности члана ГРЕТА.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и Минстарством спољних послова, упућује Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА)

Рок за подношење пријава је од 13. до 28. јуна 2024. године.

Пријаве са потребним прилозима достављати искључиво поштом на адресу:

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Београд

са напоменом: „Пријава за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима – НЕ ОТВАРАТИˮ.

Све потребне информације  и Модел радне биографије (на енглеском и француском језику) за кандидате за ГРЕТА се налази у оквиру текста Јавног позива.

 

Јавни позив

Ранг листа ГРЕТА 2024

Препоручујемо...