Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Радној групи за израду Нацрта програма за индустријску безбедност са Акционим планом

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством заштите животне средине упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за  чланство у  Радној групи за израду Нацрта програма за индустријску безбедност, са Акционим планом 

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 18.06.2024. године до 12.07.2024. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу: javni.poziv@minljmpdd.gov.rs  сa нaпoмeнoм:  ,,Кандидатура за учешће у Радној групи  за израду Нацрта програма за индустријску безбедност, са Акционим планом“.

Потребни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:

Јавни позив

1. Анекс 1 – Пријавни формулар

2. Анекс 2 – Образац о реализованим програмима/пројектима

3. Анекс 3 – Образац о објављеним публикацијама

4. Анекс 4 – Изјава о прихватању кандидатуре и о одсуству сукоба интереса

 

 

 

 

Препоручујемо...