Министар Томислав Жигманов присуствовао научој конференцију „Роми Србије према Попису 2022. године – стање и перспектива“

Министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог у Влади Републике Србије Томислав Жигманов присуствовао је отварању дводневне научне конференције под називом „Роми Србије према Попису 2022. године – стање и перспектива“ у Свечаној сали Српске академије наука и уметности.

Конференцију је организовао Одбор за проучавање живота и обичаја Рома САНУ, и на њој су угледни научници представили резултатe истраживања о положају Рома у Републици Србији, компаративно на основу последњег пописа становништва и оног пре њега, али и резултате других истраживања која се односе на ову тему.

Министар Жигманов је у паузи скупа оценио да, на основу онога што се могло чути, унутар академске заједнице у Републици Србији питање друштвеног положаја Рома јесте у фокусу значајног броја научника, који врло озбиљлно, одговорно и у континуитету приступају овом проблему. Истине до којих они долазе у својим истраживањима за нас су и више него важне, рекао је министар Жигманов.

Са једне стране, рекао је он, бележимо низ позитивних трендова када је реч о унапређењу положаја Рома – у подручју образовања, и, укупно гледано, становања, у доступности социјалне и здравствене заштите – али, са друге стране, постоји низ изазова, од обухвата деце у предшколском узрасту до завршетка факултета, па до изазова који су пред младим Ромкињама као што су доступност услуга социјалне и здравствене заштите, становања и друго.

У социјалној динамици једне заједнице, рекао је министар Жигманов, веома су важни основни демографски показатељи, не само резултати Пописа већ и одређени трендови. Рационална слика о томе, научно тематизовање, стварање једне прегледности која ће почивати на истинитим чињеницама и указивати на могуће трендове, заједно са компарацијом на опште прилике и друге заједнице, јесу увек драгоцене не само за научну заједницу, за етничку заједнуцу – у овом случају ромску – већ и за власти у свакој држави, јер се на тај начин сагледавају резултати ефикасности мера које су предузимане, могу се видети слабости које постоје да би се оне отклониле, и могу бити повод за креирање нових мера и политика, у вом случају, за положај Рома.

Мислим да ће домети ове Конференције, закључио је министар Жигманов, имати конкретне импликације и последице на одређена поступања, не само Владе Републике Србије, која је посвећена унапређењу друштвеног положаја Рома, већ и Владе АП Војводине и јединица локалне самоуправе, које такође раде на овом питању. У том смисли мислим да ће конкретне последице већ бити колико сутра видљиве када је реч о резултатима ове Конференције.

 У најави овог скупа је истакнуто да резултати о броју Рома и њиховим социодемографским обележјима, до којих се дошло најновијим пописом становништва, представљају драгоцен извор података за поновно упоређивање демографских карактеристика ромске популације у дугом историјском трајању пописне праксе у Србији.

Како је наведено, подаци омогућавају да се сагледа дистрибуција Рома према индивидуално-социјалној матрици, то јест према полу, старости, месту становања, школској спреми, запослености, имовини, што ће у упоредној перспективи показати до каквих је промена дошло, друштвено пожељних или непожељних, у односу на Попис из 2011, и каква је будућност ове и даље високо маргинализоване етничке заједнице.

Рад дводневног научног скупа реализује се у четири тематске целине: могући разлози неслагања стварног и пописаног броја Рома у Србији, пописни подаци и одрживост Рома у Србији, пописни подаци о Ромима у Војводини и на југу Србије и пописни подаци о Ромима у бившим југословенским републикама.

Фото: Министарство ЉМПДД

Препоручујемо...