Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Радној групи за израду Нацрта закона о заштити ваздуха

Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Радној групи за израду Нацрта закона о заштити ваздуха

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством заштите животне средине упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за  чланство у  Радној групи за израду Нацрта закона о заштити ваздуха.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 23.02.2024. године до 08.03.2024. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу  javni.poziv@minljmpdd.gov.rs  сa нaпoмeнoм:  “Кандидатура за чланство у Радној групи за израду Нацрта закона о заштити ваздуха“.

Потребни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:

Javni poziv

Aneks 1 prijavni formular

aneks-2 obrazac o realizovanim projektima

aneks-3-obrazac o objavljenim-publikacijama

aneks-4-izjava o prihvatanju kandidature i odsustvu-sukoba-interesa-f

 

 

 

Препоручујемо...